Ågerup Revision i media – Tar täten mot en digital framtid

Tar täten mot en digital framtid

Ett utdrag:
Bolaget Ågerup Revision jobbar digitalt, vilket innebär att arbetet kan utföras på distans mot kunder över hela landet. Kärnverksamheten är revision. En sådan innebär att en revisor kvalitetssäkrar årsredovisningen i ett aktiebolag. Genomgången ger revisorn en god bild av verksamheten, utifrån vilken man sedan kan ge råd.

– Revisionen är en trygghet för såväl styrelsemedlemmar, som ägare och andra intressenter. Det är en kvalitetsstämpel som visar att du är seriös och ofta kan revisorn genom rådgivning också spara företaget mycket pengar, säger Erik som råder den som vill starta eget att koppla in en revisor redan från början.

– Då kan du komma längre och spara mycket pengar från start.

Att revisionsplikten tagits bort ser Erik som en fördel:

– Nu är revisorn någon som tillför något positivt, snarare än ett nödvändigt ont. Vi får visa kunderna vilket värde vi faktiskt tillför, säger han.

Ågerup revision hjälper också till med redovisning, ett arbete som sköts av kunniga samarbetspartners och kvalitetssäkras av Erik innan det lämnas till kund. Bolaget har också tillgång till ett omfattande nätverk av experter, vilket innebär att man kan hjälpa kunder  med till exempel juridiskt stöd när sådant behövs.

I takt med att redovisning automatiseras allt mer ser Erik en framtid där arbetet i hög grad sker digitalt och där rådgivningen blir en central del. Redan nu består dagarna till stor del av telefonkontakt med kunderna, vilket han uppskattar.

– Kontakten med passionerade entreprenörer är bland det bästa med det här jobbet. För oss är varje kund viktig, avslutar han.

Läs mer här: http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/tar-taten-mot-en-digital-framtid