Om oss


Vi ger Dig tid att fokusera på Din kärnverksamhet

På Ågerup Revision har vi två övergripande mål för våra klienter, det första målet är att skapa tid. Tid för klienterna att fokusera mera på det som de är bra på. Den egna verksamheten. Det andra övergripande målet är att skapa trygghet. Trygghet i de finansiella siffrorna, det ska gå att lita på det som presenteras i de finansiella rapporterna och klienten ska känna sig trygg i att lagar och regler har följts. Inga oväntade överraskningar ska vänta runt hörnet med andra ord.

Hur detta går till i praktiken är förstås lika olika som företagens verksamhet. Vi arbetar nämligen med allt från aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser och handelsbolag till den enskilda firman.

Gemensamt för dessa är nästan alltid att ett ökat fokus på kärnverksamheten är nyckeln, för det är där resultaten skapas. I den processen kan vi vara ett stöd och ett bollplank vid alla beslut, små som stora. Det kan röra sig om arvskiften, försäljningar, omstruktureringar, skatterevisioner, nybildningar och uppköp för att nämna några viktiga händelser.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er?
Ring oss redan på telefon 08-68441840 eller kontakta oss i vårt formulär eller via e-post.
Första mötet är alltid kostnadsfritt.

Erik Ågerup revision

Erik Ågerup, auktoriserad revisor
Erik Ågerup är din första kontakt. Han är civilekonom från Uppsala Universitet och auktoriserad revisor vilket innebär att hans arbete står under tillsyn av revisorsnämnden och branschorganisationen FAR. Erik har en bred och mångårig erfarenhet från redovisning och revision såväl som en bakgrund inom bank och marknad.