Bolagstjänster


Vi hjälper dig vid alla typer av bolagsärenden och bolagsbildningar och vi är din förlängda arm mot både bolagsverk och skatteverk

arevision bolagstjänster

Vid varje förändring i bolaget eller i bolagets koncern måste detta i de flesta fall registreras hos myndigheterna. Det kan gälla, fusioner, likvidationer, styrelseändringar, ägarförändringar, nedsättning av aktiekapital, nyemission osv. Vi hanterar denna tidskrävande process åt dig. Vi gör det dessutom som registrerat ombud till bolagsverket. Det innebär i de flesta fall en lägre avgift och snabbare hantering än om du själv sköter kontakten med bolagsverket. Det går även i de flesta fall att sköta ärendet helt digitalt.

 

framgångsrika företag
Bolagsbildning – hjälp med din bolagsbildning
Apportbolag
Apportbolag – aktiebolag
utan kontantinsats
starta företag nycklar
Lagerbolag – nytt företag på minuten
revisorsintyg
Revisorsintyg – intyg för din verksamhet

 

Några av våra tjänster:

 • Bolagsbildning
 • Bilda aktiebolag utan kontantinsats
 • Revisorsintyg
 • Lagerbolag
 • Likvidation av företag
 • Fusion (sammanslagning av företag)
 • Kontakt med bolagsverket som registrerat ombud
 • Ändringsärenden – bolagsnamn – säte – styrelse
 • Ökning och minskning av aktiekapital
 • Nyemissioner och fondemissioner
 • F-skatt
 • Registrering av moms och som arbetsgivare

 

far revisions logo
Medlem i FAR,
Föreningen Auktoriserade Revisorer