Revision

Revision

Bra revision ger rätt förutsättningar för kloka affärsbeslut och en ökad trovärdighet för Ert företag

Med vårt uttalade fokus på ägarledda företag bidrar vi med vår kompetens för att stödja såväl Ditt företag som Dig som privatperson, allt för att du ska få så mycket ekonomiskt utbyte som möjligt och för att reducera riskerna. Med en kompetent revisor, med kunskap om din verksamhet, kan du som företagare koncentrera dig på din kärnverksamhet – och känna dig trygg i dina affärsbeslut.

Det formella uppdraget som revisor handlar om att skapa trygghet och trovärdighet gentemot externa intressenter. Detta sker genom en oberoende granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Arbetet resulterar i en revisionsberättelse som bifogas i den officiella versionen av din årsredovisning eller ditt årsbokslut.

Vi granskar alla typer av bolag från aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar och trossamfund. Vi utför också särskilda granskningar och utfärdar revisorsintyg. Kontakta oss så berättar vi mera.