Rådgivning

Rådgivning

Rådgivning – goda råd är guld värda men behöver inte kosta en förmögenhet

Med vårt fokus på ägarledda företag bidrar vi med vår kompetens för att stödja såväl Ditt företag som Dig som ägare med rådgivning i alla frågor som kan tänkas uppkomma. Genom vårt breda kontaktnät kan vi stödja Dig i nästan alla affärsbeslut som du kan stå inför.

Som en del i vår revision så optimerar vi också alltid Din skatt och lämnar råd utifrån vår erfarenhet inom bolagsrätt och andra relevanta områden.

Här är några av de områden som vi kan hjälpa Er med:

• Bolagsbildningar
• Omstruktureringar och koncernbildningar
• Köp och försäljning av företag
• Budgetering och prognoser
• Controllertjänster
• Starta och driva eget företag
• Genomgång och skapande av ekonomiska rutiner och processer
• Likviditetsplanering
• Redovisningsrådgivning
• Ägar- och bolagsrådgivning
• Utredningar i samband med ekonomiska oegentligheter och tvister