Varför anlita revisor?

Därför borde du fundera på att anlita en revisor

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i syfte att förenkla administrationen och minska kostnaderna för företagare. Trots det finns det en hel del att vinna på att ändå anlita en revisor. Här är varför.Revisionsplikten engagerar och debatteras flitigt. De nya reglerna infördes år 2010 och innebär att de flesta av Sveriges aktiebolag inte behöver använda sig av en revisor. I Riksrevisionens granskning framgår att reformen har medfört få positiva effekter. Istället har antalet felräknade årsredovisningar ökat, liksom riskerna för skattebrott och ekonomisk brottslighet.

– I snitt har bolagen sparat ungefär 10 000 kronor på att inte anlita en revisor. I övrigt kan vi inte se att reformen haft några nämnvärda positiva effekter på bolagens utveckling – snarare tvärtom, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen.

Revisorn som bollplank

En revisor har till uppgift att oberoende granska ett företags redovisning, finansiella rapporter och hur vd ihop med styrelse sköter bolaget. Revisorn upprättar en revisionsberättelse där hen intygar att bolagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning sköts enligt de lagkrav som finns.

Men en revisor kan vara så mycket mer än så. Johan Pharmanson är auktoriserad revisor och International Liaison Partner på BDO Sverige med snart 30 år inom yrket. Han anser att en av hans viktigaste uppgifter är kunskapsöverföring. Revisorer har stor erfarenhet av företagande och har insyn i vitt skilda branscher.

– Jag vill bidra till att mina kunder hittar bra lösningar på utmaningar som de har. Vi har sett de flesta problem sedan innan och kan dela med oss av hur man bäst löser dem. En bra revisor blir rådgivare, nästan som en extra styrelseledamot, och kan agera som bollplank. Det är viktigt inte minst om man är en person som driver ett företag. Dock är det viktigt att vår rådgivning aldrig äventyrar vår oberoende ställning.

Som företagare klarar du dig ofta bra utan revisor om du är enmansföretagare med en okomplicerad verksamhet. Men Johan Pharmanson anser ett revisorer tillför ett mervärde genom att de sätter sig in kundernas verksamheter och kan föreslå förbättringar.

– Det kan handla om att identifiera risker som kan bli kostsamma om de inte åtgärdas, hur man kan förbättra redovisningen och att ge råd som bidrar till en långsiktig och positiv utveckling för företaget. Även om revisionsplikten har försvunnit så har inte nyttan med revision gjort det, säger han.

Revisor eller inte?

Här är några av de viktigaste skälen till varför du kan ha nytta av en revisor:

  • Trovärdighet – Revisionsberättelsen är ett kvitto på att står rätt till med företagets räkenskaper. Det bygger en trovärdighet för intressenter som leverantörer och kunder.
  • Finansiering – Med en revisionsberättelse i ryggen får du en kvalitetsstämpel som intygar att ditt företag är stabilt vilket är bra när du exempelvis ska låna pengar eller ta in riskkapital.
  • Växa – Om du har reviderade årsredovisningar redan från start blir det enklare när företaget växer eller om du vill sälja företaget i framtiden.
  • Bollplank – Revisorer har stor erfarenhet av företagande och kan identifiera både framtida risker och möjligheter.
  • Offentliga upphandlingar – I vissa upphandlingar är det krav på att du anlitar en revisor.

Att välja revisor

Johan Pharmanson uppmanar dig som vill anlita en revisor att titta mindre på vad som står på brevpappret och tänka mer på att hitta någon passar dig. Välj en auktoriserad revisor som gillar kundkontakten och som kan jobba med både högt och lågt. Ta referenser och fråga andra företagare hur samarbetet har fungerat.

– Välj en person som du kan ha roligt med. Det finns ingen motsättning i det. Ni ska ha trevligt ihop och förstå varandra samtidigt som ni arbetar med seriösa frågor. En god relation skapar förutsättningar för att kunden ska få ut det mesta av att anlita en revisor. Det är ett viktigt och roligt jobb, säger Johan Pharmanson.

Källa: Allabolag