Förslag på slopat representationsavdrag för måltider 2017

Representationsavdraget för måltider föreslås slopas den 1 januari 2017 enligt ett förslag från regeringen. Regeringen föreslår att det blir en ”förenkling” jämfört med dagens regler där du har rätt att dra av den mycket modesta summan 90 kr per måltid. En begränsad summa till att börja med. Det kommer definitivt att minska den bokföringsmässiga administrationen. Protester har redan lyfts från företagarorganisationer, så vi får se vart det landar.

Vad gäller momsen så ska den fortsättningsvis kunna lyftas på representationsmåltider på underlag upp till 300 kr. Detta efter den så kallade Porsche-domen.