Höjning av arbetsgivaravgifter för unga

För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgiften för ungdomar varit lägre. Nu fasas nedsättningen stegvis ut. Från 1 maj och 1 augusti kommer lättnaden delvis vara helt borttagen.

Till och med 31 juli 2015 gäller dock fortfarande halverad arbetsgivaravgift, det vill säga 15,49 %, för anställda födda 1990 och 1991. För dessa höjs avgiften till 25,46 % från och med 1 augusti 2015.

För anställda födda 1992 och senare betalar du endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) under perioden 1 maj – 31 juli 2015. Från 1 augusti betalar du arbetsgivaravgift på 25,46 % för alla födda 1990 och senare.

För ungdomar födda 1989 gäller full arbetsgivaravgift, dvs 31,42 %, från och med 1 maj 2015.

För anställda som har fyllt 65 år före årets början betalar du endast ålderspensionsavgift (10,21 procent). För anställda födda 1937 eller tidigare betalar du inga sociala avgifter.

Under 2015 har riksdagen beslutat om förändrade arbetsgivaravgifter för unga. Därför skiljer sig beloppet som du ska betala i arbetsgivaravgifter mellan redovisningsperioderna.

1992 Eller senare

Från och med augusti 201525,46 procent
Maj-juli 201510,21 procent
Jan-april 201515,49 procent

1990-1991

Från och med augusti 201525,46 procent
Jan-juli 201515,49 procent

1989

Från och med maj 201531,42 procent
Jan-april 201515,49 procent

Källa: Skatteverket