avdrag


En av nyheterna i årets deklaration är det så kallade investeraravdraget. Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Du kan få avdrag på upp till hälften av din betalning […]

Investeraravdrag


representation skatt ågerup revision
Skatteverket kommer nu med ett förslag om att utgifter för representation inte längre får dras av. Samtidigt vill myndigheten se betydligt generösare avdrag för momsen vid representation. Anledningen bakom förslaget är att en förenkling av av reglerna ska göras, samt att se till att Sverige följer EU:s mervärdesskattedirektiv. Svenska regler […]

Förslag på förändringar vid representation från Skatteverket