arbetsgivaravgifter


För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgiften för ungdomar varit lägre. Nu fasas nedsättningen stegvis ut. Från 1 maj och 1 augusti kommer lättnaden delvis vara helt borttagen. Till och med 31 juli 2015 gäller dock fortfarande halverad arbetsgivaravgift, det vill säga 15,49 %, för […]

Höjning av arbetsgivaravgifter för unga