Nyheter inför deklarationen 2015


I deklarationen för 2015 gäller bland annat följande nya skatteregler:

  • Den största nyheten för aktiebolagen och dess ägare i årets deklaration är de nya utdelningsreglerna i årets deklaration. Det krävs numera ett ägande (kapitalandelskrav) på 4% för löneunderlagsregeln vid beräkning av gränsbelopp i fåmansföretag. Det lönebaserade utrymmet har dock höjts till 50% från 25% av hela löneunderlaget vilket speciellt påverkar företag med stora löneuttag.
  • Ett femte jobbskatteavdrag har införts vilket ytterligare minskar tjänstebeskattningen för de som arbetar.
  • Det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år har i år höjts.
  • För enskilda firmor blir det mer förmånligt att utnyttja möjligheten till positiv räntefördelning i år.

deklaration skatt ågerup revision