Bolagstjänster


Erik Ågerup - Ågerup Revision
En artikel om Ågerup Revision från Enterprise Magazine Tar täten mot en digital framtid Ett utdrag: Bolaget Ågerup Revision jobbar digitalt, vilket innebär att arbetet kan utföras på distans mot kunder över hela landet. Kärnverksamheten är revision. En sådan innebär att en revisor kvalitetssäkrar årsredovisningen i ett aktiebolag. Genomgången ger […]

Ågerup Revision i media – Tar täten mot en digital ...