Erik


Därför borde du fundera på att anlita en revisor Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i syfte att förenkla administrationen och minska kostnaderna för företagare. Trots det finns det en hel del att vinna på att ändå anlita en revisor. Här är varför.Revisionsplikten engagerar och debatteras flitigt. De nya reglerna infördes […]

Bra artikel om varför du bör anlita en revisor, från ...


Erik Ågerup - Ågerup Revision
En artikel om Ågerup Revision från Enterprise Magazine Tar täten mot en digital framtid Ett utdrag: Bolaget Ågerup Revision jobbar digitalt, vilket innebär att arbetet kan utföras på distans mot kunder över hela landet. Kärnverksamheten är revision. En sådan innebär att en revisor kvalitetssäkrar årsredovisningen i ett aktiebolag. Genomgången ger […]

Ågerup Revision i media – Tar täten mot en digital ...Representationsavdraget för måltider föreslås slopas den 1 januari 2017 enligt ett förslag från regeringen. Regeringen föreslår att det blir en ”förenkling” jämfört med dagens regler där du har rätt att dra av den mycket modesta summan 90 kr per måltid. En begränsad summa till att börja med. Det kommer definitivt att minska […]

Förslag på slopat representationsavdrag för måltider 2017
För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgiften för ungdomar varit lägre. Nu fasas nedsättningen stegvis ut. Från 1 maj och 1 augusti kommer lättnaden delvis vara helt borttagen. Till och med 31 juli 2015 gäller dock fortfarande halverad arbetsgivaravgift, det vill säga 15,49 %, för […]

Höjning av arbetsgivaravgifter för unga