Redovisning


Bokslut och löpande redovisning är grunden i all affärsverksamhet, vi hjälper dig att göra den till en konkurrensfördel.

revision bokföring Ågerup

Det är få saker som kräver så mycket tid som redovisning och bokslut. Sliter du ditt hår och försöker få tiden att räcka till? De flesta företagsledare skulle vilja lägga den tiden på att utveckla sin affär istället.

Regler och lagar gällande redovisning ändras och uppdateras hela tiden. Det är både resurs- och tidskrävande att hålla sig uppdaterad. Vår roll är att vara ett bollplank inom alla ekonomiska områden – någon du kan kontakta när frågor dyker upp. Vi ordnar med pappershanteringen, och ser till att bolagsverket och skatteverket har allt de behöver. Själv har du ett mindre problem att tänka på – och du kan fokusera på ditt företag.

Vi tror att framtiden är digital därför satsar vi stort på att digitalisera din bokföring. Allt ska vara tillgängligt papperslöst vart du än befinner dig. Genom att använda den moderna tekniken sparar vi tid och ökar tillgängligheten och tillförlitligheten i din redovisning. Fråga oss gärna så berättar vi mer om hur du kan digitalisera din redovisningsrutin.

 

Här är några av de områden som vi kan hjälpa dig med*:

 • Löpande bokföring (via extern konsult)
 • Bokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Fullt digital redovisning
 • Webbaserad redovisning och molntjänster
 • Fakturahantering genom fakturaskanning
 • Deklarationer
 • Budget och prognoser
 • Utredningar
 • Koncernredovisning
 • IFRS

* Om vi samtidigt är revisorer tillhandahåller vi i normalfallet dessa tjänster genom extern konsult i enlighet med god revisionssed.

Kontakta oss så berättar vi mer om vi kan hjälpa dig med din bokföring och ditt bokslut

 

far revisions logo

Medlem i FAR,
Föreningen Auktoriserade Revisorer